kariyer

İnsan Kaynakları

Cardplus’ da özverili çalışma, hoşgörü, insana saygı, güven ve paylaşım, çalışanların ortak paydasını oluşturmaktadır.

 

Cardplus, çalışanlarının memnuniyetine önem vermekte, sürekli eğitim, dinamik kariyer olanakları ve çağdaş çalışma mekanları sunmaktadır.

Cardplus-754

MÜNHAL

Bilgi Teknolojileri Personeli

Kadro sayısı: 1

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

a) Kart Merkezi bilgi sistemi süreçlerinin Bilgi Teknolojileri genel politikalarını destekleyecek çalışmalarda bulunmak.

b) Proje analiz ve test süreçlerine destek vermek.

c) Test senaryoları hazırlamak, testleri yürütmek ve kayıt altına almak.

d) Test sonuçlarını dokümante ederek, karşılaşılan hataları ve önerileri ilgili birimlere raporlamak.

e) Cardplus Bilgi Teknolojileri Bölümü Yazılım, Veritabanı Yönetimi, Network Yönetimi, Güvenlik, İşletim Sistemleri ve benzeri alanlardan bir veya bir kaçında uzmanlaşma yerine; bilgi teknolojileri alanlarının tamamına geniş bir bakış açısıyla hakim olmak.

f) Bilgi teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek.

Aranan Özel Nitelikler

a) Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümleri ya da (lisans diploması ayrımı olmaksızın) aynı bölümlerde yüksek lisans programları ile bunlara eşdeğer oldukları yetkili makamlarca onaylanmış okullardan mezun olmak,

b) Tercihen Proje Yönetimi Uzmanı Sertifikasına sahip olmak veya proje yönetimi/takibi konusunda bilgi sahibi olmak avantaj sayılacaktır,

Aranan Temel Nitelikler

a) İş sorumluluğu yüksek, takip yeteneği kuvvetli olmak,

b) Araştırma ve geliştirmeye istekli olmak,

c) Etkin zaman yönetimi yaparak yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

d) Analitik yönü kuvvetli ve detaycı olmak,

e) Seyahat engeli olmayan,

f) KKTC vatandaşı,

g) Askerlik görevi tamamlamış (erkek adaylar için) olmak,

h) İyi derecede İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Eylül 2021

Başvurular; www.card-plus.net/insankaynakları adresinden veya iletisim@card-plus.net e-posta adresine yapılabilir.

İş Başvuru Formu